Lider car assistance

Jesteśmy częścią Grupy ARC Europe, która jest liderem rynku car assistance. W ramach Grupy współpracujemy z najważniejszymi producentami samochodów w Europie. Pod ochroną w Polsce mamy ponad 60% nowych samochodów opuszczających salony sprzedaży.

Dostarczamy rozwiązania firmom z branży motoryzacyjnej, wspierając wybrane procesy oraz oferujemy kompleksowy assistance (np. producenci akumulatorów, stacje paliw, wydawcy kart paliwowych).

Lider car assistance

Zapewnienie mobilności

Specjalizujemy się w zapewnieniu mobilności, oferując pakiet najlepszych usług assistance dla kierowców. Naszym priorytetem jest przywrócenie mobilności. Staramy się usuwać awarie na drodze oraz zdalnie.

Nasze działania są nastawione na pomoc kierowcy i pasażerom. Chcemy, aby jak najszybciej mogli kontynuować podróż, najlepiej własnym samochodem. Efektem naszych działań ma być budowanie zaufania konsumentów do marek producentów samochodów.

Zapewnienie mobilności

Sara+ & Sara Premium

Obsługujemy programy SARA (The Service Activated Roadside Assistance), zapewniając usługi assistance po upływie standardowej gwarancji.

Programy SARA są elastyczne i mogą obejmować zarówno naprawę samochodu na drodze, jak i usługi dodatkowe związane z naprawą w serwisie (np. pokrycie kosztów robocizny).

Sara+ & Sara Premium

xCall

Producentom i importerom samochodów oferujemy obsługę najpopularniejszych systemów szybkiego powiadamiania o wypadkach (eCall) i zgłaszania awarii (bCall).

Obsługujemy ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych eCall (emergency call), koordynując pomoc z odpowiednimi służbami ratunkowymi 24/7/365.

xCall

Zobacz wybrane produkty