CAR ASSISTANCE

Przywracamy mobilność klientów oferując wygodną obsługę klienta. Zapewniamy wysoką skuteczność́ naprawy na drodze i przez telefon.

Zobacz więcej
CAR ASSISTANCE

TRUCK ASSISTANCE

Pomagamy profesjonalistom w zapewnieniu ciągłości biznesu. Przywracamy mobilność klientów oferując wygodną obsługę klienta.

Zobacz więcej
TRUCK ASSISTANCE

DIGITAL CAR ASSISTANCE

Oferujemy rozwiązania do w pełni cyfrowej obsługi klienta z wykorzystaniem aplikacji webowych i mobilnych.

Zobacz więcej
DIGITAL CAR ASSISTANCE

SMART CAR ASSISTANCE

Aktywnie reagujemy na informacje z samochodu. Wdrażamy technologie, które umożliwiają zdalną diagnostykę, przewidywanie i zapobieganie awariom.

Zobacz więcej
SMART CAR ASSISTANCE

XCALL

Oferujemy obsługę najpopularniejszych systemów szybkiego powiadamiania o wypadkach (eCall) i zgłaszania awarii (bCall).

Zobacz więcej
XCALL

LIKWIDACJA SZKÓD

Pomagamy firmom w obsłudze likwidacji szkód, oferując pełną elastyczność procesu obsługi i naprawy samochodów.

Zobacz więcej
LIKWIDACJA SZKÓD

USŁUGI CALL CENTER

Oferujemy proste i przyjazne standardy obsługi klienta w ramach obsługi telefonicznej 24/7/365.

Zobacz więcej
USŁUGI CALL CENTER

ADAS

Wdrażamy zaawansowane systemy wspomagania i ostrzegania kierowcy o niebezpieczeństwie na drodze, które minimalizują ryzyko kolizji i wypadków.

Zobacz więcej
ADAS