eCall

Obsługujemy ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych eCall (emergency call), koordynując pomoc z odpowiednimi służbami ratunkowymi 24/7/365. eCall umożliwia szybkie automatyczne lub manualne wezwanie pomocy wprost z samochodu.

Automatyczne powiadamianie jest aktywowane w określonych warunkach po zderzeniu, dzięki czujnikom zamontowanym w pojeździe. Ręczne wezwanie jest włączane przyciskiem przez kierowcę lub pasażerów.

eCall

Jak działa eCall?

Po aktywacji, urządzenie eCall w samochodzie łączy się z naszym Centrum Zgłoszeniowym przy użyciu sieci komórkowej, umożliwiając przekazanie danych o samochodzie i jego lokalizacji oraz nawiązanie połączenia głosowego.

Nasi wyszkoleni konsultanci weryfikują zgłoszenie i podejmują decyzję o wysłaniu odpowiednich służb ratunkowych na miejsce zdarzenia.

Jak działa eCall?

Jak działa bCall?

System bCall (breakdown call) umożliwia ręczne zgłoszenie awarii lub dowolnego problemu, zapytania wprost z samochodu.

Po uruchomieniu przez kierowcę, urządzenie bCall w samochodzie łączy się z naszym Centrum Zgłoszeniowym przy użyciu sieci komórkowej i umożliwia rozmowę. Równocześnie możemy otrzymać dodatkowe informacje o stanie technicznym samochodu, lokalizacji, które przekazywane są do naszego systemu.

Jak działa bCall?

Powiadamianie o wypadku – crash notification

W przypadku samochodów, które nie posiadają na wyposażeniu systemu eCall, możemy zaproponować zainstalowanie urządzenia OBD, które umożliwia wykrycie wypadku.

Na podstawie danych z akcelerometru i GPS wykrywamy i określamy prawdopodobieństwo wypadku, a dane przekazywane są siecią komórkową do naszego Centrum Zgłoszeniowego.

Powiadamianie o wypadku – crash notification

Chcesz porozmawiać o ofercie xCall?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt