W czym możemy pomóc?

Chcesz porozmawiać o ofercie i rozwiązaniach dla biznesu?

Chcesz zostać naszym partnerem, podwykonawcą?

Masz pytanie? Chcesz zgłosić problem?

Dane kontaktowe

ARC Europe Polska Sp. z o.o.

ul. Józefa Kraszewskiego 30

60-519 Poznań

+48 618 319 801

sekretariat adres email

ARC Europe Polska Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 12 500 000,00 PLN.

NIP: 525-21-83-310

KRS: 0000056095

REGON: 016387736

Inspektor Ochrony Danych