Każdego dnia służby ratunkowe interweniują w miejscach zdarzeń drogowych, dzięki powiadomieniu wysłanemu przez uszkodzony pojazd. Samochód sam zgłasza wypadek i wzywa na miejsce odpowiednią pomoc. Brzmi nieprawdopodobnie? Warto zaznaczyć, że ogromną zasługę w tym procesie mają również ludzie. Mowa o wykwalifikowanych pracownikach firm obsługujących system eCall – jedną z nich jesteśmy my, ARC Europe Polska.

System eCall (emergency call) jest ogólnoeuropejskim systemem szybkiego informowania o wypadkach drogowych. Instalowany jest we wszystkich pojazdach od 31 marca 2018 roku. Jest również częścią inicjatywy „eSafety”, którego celem jest promowanie i monitorowanie zachowania bezpieczeństwa na drogach w Europie.

Urządzenie eCall umożliwia szybkie, automatyczne lub manualne wezwanie pomocy wprost z samochodu. Automatyczne powiadamianie jest aktywowane w określonych warunkach po zderzeniu (np. w momencie wybuchu poduszek powietrznych), dzięki czujnikom zamontowanym w pojeździe. Ręczne wezwanie jest włączane przyciskiem SOS przez kierowcę lub pasażerów. Po aktywacji, urządzenie eCall w samochodzie łączy się z Centrum Obsługi Klienta naszej firmy przy użyciu sieci komórkowej, umożliwiając przekazanie danych o samochodzie, jego lokalizacji, a także nawiązanie połączenia głosowego.

W przypadku chęci zgłoszenia awarii, kierowcy mogą skorzystać z systemu bCall (breakdown call). Umożliwia on ręczny kontakt z call center przez połączenie wykonane wprost z samochodu. Po uruchomieniu przez kierowcę, urządzenie bCall w samochodzie łączy się z Centrum Obsługi Klienta naszej firmy przy użyciu sieci komórkowej i umożliwia rozmowę. Równocześnie otrzymujemy dodatkowe informacje o stanie technicznym samochodu oraz lokalizacji, które przesyłane są do systemu operacyjnego.

W 2022 roku zarejestrowaliśmy ponad 17 tys. odebranych połączeń w ramach systemu eCall (wypadki drogowe – powiadomienia ręczne i automatyczne) oraz prawie 7 tys. połączeń bCall, czyli powiadamiania o awariach pojazdów na drodze. Koordynujemy pomoc z odpowiednimi służbami ratunkowymi przez całą dobę, w każdy dzień roku.

Pakiet danych przesyłany przez eCall zawiera numer telefonu, z którego zostało wygenerowanie zgłoszenie, rodzaj wywołania zgłoszenia (ręczny lub automatyczny), współrzędne GPS samochodu, kierunek ruchu, w jakim poruszał się pojazd, czas zdarzenia, dane techniczne pojazdu (rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa), liczbę pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa oraz numer VIN.

- Początkowo systemy były dużą nowością zarówno dla klientów, jak i operatorów numerów alarmowych w Polsce. Odnotowaliśmy wiele przypadków próbnego połączenia. Ludzie z ciekawości czy to naprawdę działa, wciskali nowe przyciski zamontowane w ich samochodach – mówi Paweł Zawisza, Dyrektor Operacyjny w ARC Europe Polska. – Wzrasta świadomość obecności tych systemów i ich zasad funkcjonowania w pojazdach. Świadczą o tym celowe wezwania pomocy i spadek przypadkowych połączeń – podkreśla Paweł Zawisza. 

W Centrum Obsługi Klienta naszej firmy do obsługi systemu eCall dedykowany jest odpowiednio przeszkolony zespół konsultantów i to do nich trafia telefon o najwyższym priorytecie. -Nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy weryfikują każde zgłoszenie i podejmują decyzję o wysłaniu odpowiednich służb ratunkowych na miejsce zdarzenia – podkreśla Paweł Zawisza. - Priorytetowa jest dla nas szybka i konkretna pomoc dla naszych klientów- mówi.

Z roku na rok zwiększamy ilość obsługiwanych zleceń przez system eCall. Dodatkowo pozyskujemy nowych klientów, którym oferujemy usługi realnie poprawiające bezpieczeństwo podróżowania. Bazując na swoich doświadczeniach oraz tysiącach obsłużonych wezwań systemu eCall, stawiamy sobie ambitny cel poprawy świadomości znaczenia systemu.

 

Wszystkie szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://arceurope.pl/produkty/ecal

Wróć do Bloga