Czy naładowanie samochodu elektrycznego może być tak proste jak naładowanie telefonu komórkowego? Może, a nawet jest. Kluczem jest odpowiednia sieć nie tylko ładowarek stacjonarnych, ale profesjonalny assistance pojazdów elektrycznych. Przykładem tego są mobilne ładowarki dostępne na rynku europejskim. Taki rodzaj pomocy oferuje m.in. ARC Europe France, siostrzana spółka ARC Europe Polska.

Choć losy całkowitego przejścia na korzystanie z pojazdów elektrycznych od 2035 nie są wcale takie pewne, nie ulega wątpliwości, że wzrost popularności i dostępności samochodów elektrycznych stał się faktem. Kluczem do rozwoju tej zrównoważonej gałęzi motoryzacji jest rozbudowa infrastruktury. We Francji, gdzie rozwijamy usługi dedykowane elektromobilności jest jasny cel: 127 punktów ładowania na 100 000 mieszkańców w II kwartale 2023 roku. Dla zestawienia w Polsce ta ilość wynosi obecnie 11. Pokazuje to bezsprzecznie drogę, jaką musimy wykonać w celu rozwoju elektromobilności w naszym kraju. Z drugiej strony, know-how i nowoczesne rozwiązania w materii assistance pojazdów elektrycznych dostępne są właśnie w takich firmach, jak nasza. Czerpiemy z doświadczeń wszystkich rynków, na których jesteśmy obecni. 

Kanister z prądem na zamówienie

Wraz z rozwojem elektromobilności podąża ekosystem usług skierowanych na rynek EV (np. produkty finansowe, ubezpieczeniowe i assistance). Nasza firma jest jednym z czołowych europejskich dostawców, którzy już teraz oferują rozwiązania assistance dedykowane tej gałęzi motoryzacji.  Francja, będąca częścią grupy ARC Europe, posiada usługę mobilnej ładowarki elektrycznej z dojazdem do klienta. W przypadku rozładowania baterii trakcyjnej w samochodzie elektrycznym, kierowca może zadzwonić po mobilną ładowarkę, która podładuje akumulator na miejscu. Taka forma pomocy skraca czas przywracania mobilności do minimum. Aktualnie ARC Europe France ma w swojej sieci 12 patroli wyposażonych w mobilną ładowarkę, w tym jeden, który bezpośrednio należy do spółki. Sprzęt jest kombinacją 2 zestawów akumulatorów – każdy o masie 44 kg oraz modułu zarządzania ładowaniem INVERTER - o masie 35 kg. Wydajność ładowarki wynosi 7,6 kW prądem zmiennym przy maksymalnym natężeniu 32 amperów. Pracownicy pomocy drogowej po otrzymaniu wezwania weryfikują lokalizację pojazdu, aby upewnić się, że patrol może bezpiecznie przybyć na miejsce. Następnie sprawdzane jest, czy w pobliżu zdarzenia znajduje się mobilna ładowarka. Profesjonalnie przeszkolony patrol ocenia poziom naładowania akumulatora i stanu pojazdu, aby określić odpowiedni sposób działania. Jeśli akumulator wymaga doładowania, patrol używa mobilnej jednostki ładującej – co zapewnia wystarczającą ilość energii, aby dojechać do najbliższej stacji. Przykładowo - ładowanie zapewnia około 15 km zasięgu w ciągu 25 minut. W 2022 udało się w ten sposób pomóc aż 15 512 klientom. ARC Europe France korzysta z ładowarki elektrycznej marki Votexa - sprzedawanej przez firmę CLS. Mobilna ładowarka pomaga uruchomić także samochody konwencjonalne, którym rozładował się akumulator.

Odpowiednie podejście daje sukces

Nasz ekosytem assistance EV zawiera m.in. trójpoziomowe przeszkolenie kontraktorów nakierowane na wsparcie właścicieli pojazdów elektrycznych. Program szkoleniowy jest przeznaczony dla techników pomocy drogowej, aby mogli bezpiecznie i skutecznie pracować z pojazdami elektrycznymi. Obejmuje on różne obszary, w tym: zrozumienie unikalnych cech i komponentów pojazdów elektrycznych, takich jak akumulator, silnik elektryczny i układ ładowania; identyfikacja i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami typu instalacje elektryczne wysokiego napięcia, bezpieczne podłączanie i odłączanie wysokiego napięcia; rozwiązywanie najczęstszych problemów jak awarie baterii lub problemy z ładowaniem. Dodatkowo szkolenie wyposaża kontraktorów w wiedzę specjalistyczną, dzięki której stają się oni konsultantami technicznymi ds. bezpieczeństwa dla wszystkich instytucji (policja, straż pożarna etc.). Z uwagi na szybki rozwój elektromobilności, szkolenia są odnawiane i aktualizowane co 3 lata. Wypracowane standardy mają za zadanie wyrównać poziom kompetencji, wiedzy i przeszkolenia poszczególnych kooperatorów w całej Europie. Strategia elektromobilności naszej firmy jest rozpisana na kilka lat i stanowi dla nas jeden z priorytetów.

Warto czerpać z doświadczeń

Co roku w kalendarzu wszystkich członków ARC Europe i FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) jest czas na rywalizację mechaników pomocy drogowej. W ciągu dwóch dni podczas "Road Patrol Training for Excellence" organizowane są szkolenia dla naszych pracowników oraz konkurs na najlepszy zespół patrolowy. Eksperci z całej Europy znający najnowsze technologie wymieniają się wiedzą, aby wspólnie podnieść standard usług w całej sieci ARC Europe. Dzielimy się również swoim doświadczeniem zdobytym na rynkach wschodzących w zakresie elektromobilności. Obejmuje to nie tylko wsparcie w zakresie infrastruktury - tj. mobilnych ładowarek - ale przede wszystkim pomoc drogową i zdalne naprawy. Cel ten realizowany jest poprzez szkolenia, certyfikaty i standardy wprowadzane przez naszą grupę w całej sieci w Europie. To krok naprzód, by stawić czoła elektrycznej rzeczywistości.

Wróć do Bloga