Panuje powszechna opinia, że polscy kierowcy są pewni siebie i przekonani o swoich wysokich umiejętnościach. Okazuje się, że tylko co piątego kierowcę można uznać za prawdziwego „eksperta”, a 40% z nich konsultuje się w sprawie codziennej obsługi samochodu. Niestety w większości przypadków nie jest to serwis czy dealer. Badanie przeprowadzone przez naszą firmę pokazuje też wzrost świadomości i chęć korzystania z zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy, w tym autonomicznej jazdy. Z drugiej strony brakuje polskim kierowcom świadomości znaczenia systemu eCall. Co z badania wynika dla producentów, importerów i dealerów?

Eksperci, aspirujący i nowicjusze – jacy są polscy kierowcy?

Polscy kierowcy przeciętnie znają się na codziennej obsłudze samochodu. Tylko co piątego można uznać za prawdziwego „eksperta” (20% badanych). Stosunkowo dużą grupę stanowią aspirujący, czyli kierowcy z umiarkowaną wiedzą z zakresu obsługi samochodu (38%). Największą grupą kierowców są nowicjusze (42%).

Warto dodać, że 40% ankietowanych kierowców konsultuje się w sprawie codziennej obsługi samochodu. Najczęściej jest to rozmowa ze znajomym, partnerem. Co ciekawe, tylko 22% kierowców konsultuje się z dealerem/serwisem. „Duży odsetek kierowców z małą wiedzą na temat obsługi samochodu oraz mających potrzebę konsultacji to olbrzymia okazja dla producentów i dealerów na zwiększanie liczby kontaktów, dosprzedaż usług i budowanie długofalowych relacji klienta z marką.” – komentuje Waldemar Kułagowski, Dyrektor Sprzedaży, ARC Europe Polska.

Jakie nowoczesne systemy interesują polskich kierowców?

Wśród nowoczesnych systemów bezpieczeństwa 58% kierowców zna system ABS, który zapobiega m.in. poślizgowi kół samochodu podczas hamowania. Jest to także najpopularniejszy system w samochodach badanych kierowców. Najbardziej pożądanym rozwiązaniem okazuje się kamera cofania (38% odpowiedzi), a jedna trzecia badanych wskazała na czujniki parkowania (33%).

Co ciekawe, zaraz po podstawowym wyposażeniu, badani kierowcy wybierają systemy ADAS (zaawansowane systemy wsparcia kierowcy). Rozwiązania ADAS nie są powszechnie znane, jednak 67% badanych kierowców zna przynajmniej jeden z systemów wsparcia. Z jakich systemów chcieliby korzystać? Najpopularniejszy jest system ostrzegania przed niebezpieczeństwem na drodze (27% odpowiedzi). Równie popularne systemy to: rozpoznawanie znaków drogowych i automatyczne hamowanie awaryjne (odpowiednio 26 i 22% wskazań). Co czwarty kierowca chciałby korzystać z systemu autonomicznej jazdy poziomu 3 (kierowca może zdjąć ręce z kierownicy, ale musi być gotowy do przejęcia kierowania w każdej chwili).

Niestety tylko co dziesiąty kierowca (12%) ma wiedzę na temat systemu eCall, który umożliwia szybkie manualne lub automatyczne wezwanie pomocy. Jeszcze mniej osób posiada taki system w samochodzie (tylko 8%). Podobnie wygląda sytuacja z bCall, który obsługuje zgłaszanie awarii lub dowolnego zapytania przyciskiem wprost z samochodu (10% odpowiedzi).

„Nasze badanie pokazuje, że Polacy chcą przede wszystkim mieć poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas manewrów parkingowych, jakie dają czujniki parkowania i kamera cofania. Obserwujemy także wzrost świadomości i chęć korzystania z bardziej zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy, w tym autonomicznej jazdy. Nie dotyczy to niestety systemów ratujących życie, takich jak eCall. W tym obszarze świadomość jest bardzo niska” – wyjaśnia Waldemar Kułagowski.

Jakie są wnioski dla producentów, importerów i dealerów?

Niski poziom wiedzy polskich kierowców sprawia, iż muszą się konsultować w zakresie codziennej obsługi samochodu (np. kontrolki na desce rozdzielczej, uzupełnienie płynów, wymiana baterii w pilocie, wymiana koła czy jump-start akumulatora). Rozwiązaniem powinna być łatwo dostępna pomoc i wsparcie ze strony serwisu, dealera czy nawet ubezpieczyciela. Kontakt z klientem to także okazja do dosprzedaży usług serwisowych (cross i up-selling), a więc bezpośrednie przełożenie na przychody i marżę. W ten sposób budowana jest wartość dodana dla klientów, co w efekcie ma wpływ na ich większą lojalność (do marki samochodu czy towarzystwa ubezpieczeniowego).

„Coraz więcej kierowców zwraca uwagę na zaawansowane systemy ADAS. Rośnie świadomość w zakresie nowych rozwiązań, a także - co ciekawe - zainteresowanie systemami autonomicznej jazdy. Można to wykorzystać w prowadzonych działaniach marketingowych i sprzedażowych. Z pewnością warto też zainwestować w edukację klientów w zakresie korzystania z systemów eCall/bCall. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa i poczucia komfortu u kierowcy, ale także tańsza i szybsza obsługa zapytań oraz zgłaszanie awarii wprost z samochodu” – podsumowuje Waldemar Kułagowski.

Szczegółowe wyniki badania można znaleźć pod linkami:

 

O badaniu

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przez Mobile Institute na zlecenie ARC Europe Polska (wcześniej Starter24). W ramach badania ilościowego zebrano opinie 1.105 polskich internautów aktywnie korzystających z samochodu jako kierowcy. Wykorzystano responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie wzięto pod uwagę tylko kompletne ankiety.

Wróć do Bloga