Najbardziej znanym system bezpieczeństwa w samochodzie jest ABS – zna go 58% polskich kierowców. Niestety, tylko co dziesiąty kierowca ma wiedzę na temat systemu eCall, który umożliwia ręczne lub automatyczne wezwanie pomocy. A inne systemy wsparcia? Jakie nowoczesne rozwiązania interesują polskich kierowców? Przedstawiamy kolejne wyniki naszego badania.

Wśród nowoczesnych systemów bezpieczeństwa 58% kierowców zna system ABS, który zapobiega m.in. poślizgowi kół samochodu podczas hamowania. Jest to także najpopularniejszy system w samochodach badanych kierowców. Do najbardziej znanych rozwiązań należą także: kamera cofania (39% odpowiedzi), tempomat (36%) oraz połączenie bluetooth z systemem audio.

Niestety tylko co dziesiąty kierowca (12%) ma wiedzę na temat systemu eCall, który umożliwia szybkie ręczne lub automatyczne wezwanie pomocy. Jeszcze mniej osób posiada taki system w samochodzie (tylko 8%). Podobnie wygląda sytuacja z bCall, który obsługuje zgłaszanie awarii lub dowolnego zapytania przyciskiem wprost z samochodu (10% odpowiedzi). W tej kwestii wyróżniają się młodzi kierowcy, osoby mające nowe auta oraz posiadający samochód w leasingu. Warto dodać, że system eCall jest od marca 2018 roku obowiązkowo montowany w każdym nowym samochodzie.

Współczesne samochody są coraz częściej wyposażone w tzw. zaawansowane systemy wsparcia kierowcy (ang. ADAS). Należą do nich m.in. system ostrzegania przed niebezpieczeństwem na drodze, rozpoznawania znaków drogowych czy automatycznego hamowania awaryjnego. Rozwiązania ADAS nie są powszechnie znane, jednak 67% badanych kierowców zna przynajmniej jeden z systemów wchodzących w jego skład. Najpopularniejszy jest system automatycznego hamowania awaryjnego (23% odpowiedzi).

Po polskich drogach porusza się obecnie wiele starszych samochodów, które nie posiadają żadnych systemów wsparcia kierowcy. Nie dziwi więc fakt, że najbardziej znanym systemem bezpieczeństwa jest właśnie ABS” - komentuje Mikołaj Siwecki, Kierownik Sieci w Starter24 | a company of ARC Europe Group - „Warto zwrócić uwagę na niski poziom świadomości systemu eCall, który może uratować życie kierowcy i pasażerów. Niestety polskim kierowcom brakuje świadomości znaczenia eCall i w zakresie edukacji jest jeszcze wiele do zrobienia” - dodaje.

Jakie nowoczesne systemy interesują polskich kierowców?

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem okazuje się kamera cofania (38% odpowiedzi), a jedna trzecia badanych wskazała na czujniki parkowania (33%). Co ciekawe, zaraz po podstawowym wyposażeniu, badani kierowcy wybierają systemy ADAS. Najczęściej korzystaliby z systemu ostrzegania przed niebezpieczeństwem na drodze i automatycznego rozpoznawania znaków drogowych (odpowiednio 27% i 26% wskazań). Co czwarty kierowca chciałby korzystać z systemu autonomicznej jazdy poziomu 3 (kierowca może zdjąć ręce z kierownicy, ale musi być gotowy do przejęcia kierowania w każdej chwili).

„Coraz więcej kierowców zwraca uwagę na zaawansowane systemy ADAS. Rośnie świadomość w zakresie nowych rozwiązań, a także - co ciekawe - zainteresowanie systemami autonomicznej jazdy” – komentuje Rafał Staszkiewicz, Dyrektor Marketingu w Starter24 | a company of ARC Europe. – „Warto zwrócić uwagę, że w używanych samochodach możemy zamontować dodatkowy system ADAS. Od kilku lat promujemy rozwiązanie wykorzystujące kamerę montowaną na przedniej szybie. Pełni ona rolę „stróża” śledząc drogę i przekazując kierowcy ostrzeżenia w czasie 2-3 sekund przed zdarzeniem. Rozwiązania te nie zastępują działań kierowcy takich jak hamowanie czy zmiana pasa ruchu, ale dają mu pożądany czas na reakcję.” – wyjaśnia Rafał Staszkiewicz.

Badanie przeprowadzone przez naszą firmę pokazuje, że Polacy chcą przede wszystkim mieć poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas manewrów parkingowych, jakie dają czujniki parkowania i kamera cofania. Obserwujemy także wzrost świadomości i chęć korzystania z bardziej zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy, w tym autonomicznej jazdy. Nie dotyczy to niestety systemów ratujących życie, takich jak eCall. W tym obszarze świadomość jest bardzo niska.

 

O badaniu

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przez Mobile Institute na zlecenie Starter24 | a company of ARC Europe Group. W ramach badania ilościowego zebrano opinie 1.105 polskich internautów aktywnie korzystających z samochodu jako kierowcy. Wykorzystano responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie wzięto pod uwagę tylko kompletne ankiety.

Wróć do Bloga