ARC Europe, wyspecjalizowany dostawca usług z zakresu mobility assistance na europejskim rynku motoryzacyjnym, ogłasza, że pani Ilaria Caputo z dniem 31 maja 2023 roku odchodzi z firmy, aby realizować nowe projekty. Jednocześnie nowym CEO został pan Willem Aal, który obejmie funkcję z dniem 1 czerwca 2023 roku.

Rada Dyrektorów pragnie podziękować pani Ilarii Caputo, która przez siedem lat pełniła funkcję Group Chief Finance and Insurance Officer, a w ostatnim roku przejęła rolę tymczasowego Group Chief Executive Officer w okresie przejściowym. Od chwili dołączenia do Grupy ARC Europe w 2015 roku, Ilaria była filarem w zarządzaniu Grupą, a jej kompetencje przyczyniły się do stworzenia i rozwinięcia strategii rozwoju ubezpieczeń. Ponadto, Ilaria odegrała kluczową rolę w przekształceniu ARC Europe w Grupę Europejską, kierując procesem fuzji i przejęć we Francji, Polsce i Grecji. Jej zdolności przywódcze i rozwiązania strategiczne przygotowały grupę na pomyślną przyszłość. Pod jej kierownictwem kilku nowych producentów OEM podjęło współpracę z ARC Europe w zakresie mobilności w Europie, a Grupa została przygotowana do podjęcia kolejnych wyzwań. Zarząd przyjął do wiadomości decyzję pani Ilarii o podążaniu za nowymi wyzwaniami, życząc jej wszystkiego najlepszego w realizacji przyszłych planów i przedsięwzięć.

Z dniem 1 czerwca 2023 roku do ARC Europe dołączy pan Willem Aal, dotychczasowy Business Director niderlandzkiego Automobilklubu ANWB, aby objąć stanowisko CEO Grupy. Podczas swojej 16-letniej pracy w ANWB Willem Aal odegrał kluczową rolę w rozwoju cyfrowych usług związanych z mobilnością i ugruntował pozycję automobilklubu jako lidera w dziedzinie elektrycznych rozwiązań assistance.

Wykorzystując w nowej roli swoją rozległą wiedzę i doświadczenie, Willem Aal będzie kierował paneuropejską działalnością ARC Europe w zakresie mobilności w segmencie B2B i przewodził działaniom realizującym jej strategię. „Członkowie Rady Dyrektorów są przekonani, że Willem Aal dobrze wykorzysta swoje bogate doświadczenie i kompetencje, aby zarządzać naszą spółką działającą na paneuropejskim rynku mobilności B2B i dalej rozwijać nasz biznes zgodnie z wytyczonym planem strategicznym." - powiedział Claudius Leibfritz, Chairman of the ARC Europe Board of Directors.

Pan Aal już wcześniej był związany z ARC Europe, ponieważ od 2017 roku zarządzał jednostką Business Governance. W ramach tej funkcji wspierał zespół wykonawczy w rozwijaniu partnerstwa biznesowego i określaniu strategicznego kierunku rozwoju grupy w kolejnych latach. Dzięki swojemu doświadczeniu w sektorze mobilności i rozległej sieci kontaktów w całej Europie, Aal jest dobrze przygotowany do prowadzenia i realizacji strategicznych celów grupy w Europie.

Przekazując panu Aalowi nowe obowiązki, członkowie Rady Dyrektorów ufają w jego zdolność do zbudowania pomyślnej przyszłości firmy. ARC Europe z przyjemnością będzie czerpać z jego przywództwa, wiedzy i wizji.

ARC Europe powołuje z dniem 1 czerwca 2023 pana Willema Aala na stanowisko CEO firmy.
Wróć do Bloga