ARC Europe, europejski lider na rynku usług assistance i mobility ogłosił, że Stefano Sarti, Dyrektor Zarządzający Grupy, z dniem 31 maja 2022 r. opuści firmę, aby realizować nowe projekty. Zarząd mianował Ilarię Caputo, Chief Finance & Insurance Officer, na nowego interim CEO Grupy.

"Pod kierownictwem Stefano, ARC Europe doskonale poradził sobie z bezprecedensowymi wyzwaniami stojącymi przed branżą motoryzacyjną" - powiedział Mahbod Asgari, Przewodniczący Rady Dyrektorów ARC Europe. „Obrane przez firmę kierunki działania podczas ośmioletniej kadencji Stefano zaowocowały poważnym procesem zmiany sposobu świadczenia usług assistance, przyspieszonym rozwojem electric and connected services, a także naszych rozwiązań z zakresu pozytywnego assistance, opartych na analizie danych oraz przewidywaniu awarii i prewencji. Taka strategia się sprawdza, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat ARC Europe osiągnęła znakomite wyniki w ekosystemie usług związanych z EV i connected cars, a dynamika tych zmian nadal rośnie".

W czasie pełnienia swej funkcji Stefano Sarti był odpowiedzialny za wzmocnienie pozycji ARC Europe jako głównego gracza w Europie. Ujednolicenie grupy ARC Europe pozwoliło na zapewnienie najlepszej w swojej klasie, spójnej jakości usług na całym kontynencie, dzięki połączeniu doświadczenia poszczególnych członków sieci.

"Dziękujemy Stefano za jego stabilne przywództwo i wizję, które wniósł do firmy. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w jego przyszłych przedsięwzięciach, a naszej nowej CEO sukcesów w nowej roli", powiedział Oliver Schmerold, Członek Rady Dyrektorów ARC Europe.

Rada mianowała Ilarię Caputo nowym interim CEO ARC Europe i spodziewa się, że w nadchodzących latach firma będzie w dalszym ciągu podążać tą samą ścieżką sukcesu. Odkąd w 2015 roku dołączyła do Grupy ARC Europe, Ilaria jest filarem w zarządzaniu grupą, a jej wiedza i doświadczenie przyczyniły się do stworzenia i rozbudowy strategii rozwoju ubezpieczeń Grupy. W ciągu ostatnich 7 lat Ilaria Caputo odgrywała kluczową rolę w tworzeniu struktury ARC Europe jako Grupy Europejskiej, kierując działaniami w zakresie fuzji i przejęć. "Ostatnie lata były ważnym okresem w ewolucji firmy i nie ma osoby, która byłaby w stanie lepiej niż Ilaria poprowadzić firmę przez ten etap transformacji. ARC Europe jest teraz dobrze przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom jutra i skutecznego reagowania na oczekiwania naszych klientów" - powiedział Stefano Sarti, ustępujący Dyrektor Zarządzający. "Życzę Ilarii wielu sukcesów na nowym stanowisku".

Dotychczasowy wysoce kompetentny zespół zarządzający, który uczestniczył w procesie transformacji firmy, będzie nadal wspierał panią Caputo i rozwijał działalność firmy.

ARC Europe ogłasza odejście Dyrektora Zarządzającego Stefano Sarti i powołuje obecną Dyrektor Finansową Ilarię Caputo na stanowisko CEO.
Wróć do Bloga