Właściciele samochodów elektrycznych muszą być świadomi odpowiednich działań, które należy podjąć w przypadku awarii czy kolizji auta. Jako lider assistance pojazdów elektrycznych w Europie, w oparciu o swoje doświadczenia, stworzyliśmy 5 najważniejszych zasad właściwego assistance EV.

Awarie i wypadki są nieodłącznymi elementami użytkowania każdego pojazdu. Dynamiczny wzrost liczby samochodów elektrycznych oznacza tym samym, że zdarzenia z udziałem EV będą coraz częściej występować na polskich drogach. Warto przyswoić sobie kilka zasad, które dla kierowców oraz klientów firm assistance powinny być wytycznymi właściwego postępowania w przypadku zdarzenia.
 

  • Kontrolę uszkodzonego pojazdu EV zawsze należy zacząć od sprawdzenia czy z pojazdu nie wydobywają się dym, brzydki zapach oraz czy nie doszło do wycieku w okolicy baterii trakcyjnej. W tego typu przypadkach następstwem takich sytuacji może być pożar. Należy odsunąć na bezpieczną odległość osoby postronne i wezwać na miejsce straż pożarną.

 

  • W przypadku awarii czy zdarzenia drogowego pojazdu EV obowiązkowym powinno być sprawdzenie temperatury baterii trakcyjnej. Temperaturę należy kontrolować kilkukrotnie w odstępie czasowym, by mieć pewność, że temperatura nie wzrasta. Wzrost temperatury baterii trakcyjnej może sugerować że doszło do zwarcia wewnętrznego, a to może doprowadzić do powstania pożaru – w tym przypadku należy wezwać na miejsce straż pożarną.

 

  •  W elektrykach i hybrydach prócz instalacji 12V znajduje się instalacja trakcyjna, która pracuje pod napięciem nawet kilkuset woltów (oznaczona jest kolorem pomarańczowym). W przypadku obsługi pojazdów, w których istnieje ryzyko uszkodzenia instalacji (np. w wyniku kolizji) obowiązkowo należy skorzystać ze środków ochrony osobistej - rękawic, okularów oraz butów.

 

  • Procedurę odłączenia układu wysokonapięciowego należy zacząć od wyłączenia zapłonu, zabezpieczenia kluczyka/karty do auta, odłączenia głównego wyłącznika (bezpiecznika) pakietu akumulatora trakcyjnego, przerywającego obwód wysokiego napięcia oraz zabezpieczenia go przed niekontrolowanym ponownym włączeniem. Po tych czynnościach   trzeba odczekać kilka minut, ponieważ samo wyłączenie instalacji wysokiego napięcia nie daje  gwarancji bezpieczeństwa. Należy zabezpieczyć się również przed przypadkowym włączeniem wysokiego napięcia, zaczynając od wyjęcia kluczyka ze stacyjki. W dobie aut z kluczykami bezprzewodowymi,  trzeba zadbać o to, aby na czas naprawy takowy znalazł się poza zasięgiem wykrywalności przez auto.

 

  • Ratownicy oraz użytkownicy EV powinni mieć dostęp do tzw. karty ratowniczej pojazdu. Jest to instrukcja która wskazuje istotne elementy pojazdu, takie jak bateria trakcyjna, bezpiecznik instalacji wysokowoltowej, itp. W przypadku kolizji/zdarzenia drogowego, taka karta podpowie nam, w którym miejscu znajduje się „zworka” do odłączenia baterii trakcyjnej. Dobrym rozwiązaniem jest również zainstalowanie na smartfonie aplikacji np. EuroRescue.

 

Assistance pojazdów elektrycznych należy powierzyć odpowiednim specjalistom. W przypadku kolizji lub awarii, personel który przyjeżdża nam pomóc powinien być odpowiednio przeszkolony i wyposażony we właściwe certyfikaty uprawniające m.in. do pracy z instalacjami o wysokim napięciu. ARC Europe posiada własny system szkoleń i certyfikacji pracowników pomocy drogowej z zakresu obsługi EV. Jest to jedyny tak zaawansowany system szkoleń w branży assistance w Europie. Wiedza i doświadczenie naszej firmy z technologią EV gwarantuje rozwiązanie problemów na drodze na najwyższym poziomie.

5 zasad właściwego assistance samochodów elektrycznych
Wróć do Bloga